Nasza oferta

ZAKRES USŁUG

NASZEJ FIRMY OBEJMUJE:

 • Przygotowanie terenów pod kostkę brukową
 • Profesjonalne, kompleksowe wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej
 • Parkingi
 • Drogi osiedlowe
 • Krawężniki, obrzeża
 • Tarasy
 • Schody
 • Murki oporowe
 • Skalniaki
 • Palisady
 • Gazony
 • Grille, kominki ogrodowe
 • Niwelacja terenu
 • Wykonanie terenów zieleni
 • Drenaż rynien
 • Studnie zbiorcze na wodę opadową
 • Odwadnianie terenu
 • Kucie betonu
 • Wywóz gruzu i ziemi